beebi - profesionální hlídání dětí v Praze a okolí

O nás

Nabízíme profesionální hlídání dětí všech věkových kategorií od novorozenců po předškoláky v Praze a přilehlém okolí. Zajistíme Vám vhodné chůvy na jednorázové i pravidelné hlídání, stejně jako zprostředkujeme pečovatelku pro dlouhodobé potřeby rodiny. Hlídáme děti také na společenských akcích, v hotelech či dětských koutcích, a to i v cizím jazyce. Naše chůvy mluví anglicky, francouzsky, německy a rusky. Jsme pojištěni pro případ újmy na zdraví dítěte nebo poškození majetku v domácnosti.

beebi je primárně o dětech, a proto jsme je neváhali zapojit do návrhů a realizace celé nové vizuální identity společnosti beebi. Webové stránky, které si právě prohlížíte, jsou tvořeny fotografiemi našich dětí, chův a týmu, který za beebi stojí. Děti nám byly ohromnou inspirací. Bylo úžasné pozorovat, jakým způsobem a s jakou vervou se pustily do ilustrací a kreseb jednotlivých obrázků, které Vás po celou prezentaci beebi provázejí. Jak postupně vznikalo beebi naleznete v sekci A proč beebi.

Z vlastních mateřských zkušeností si uvědomujeme, že nám rodiče svěřují to nejcennější, a proto je největší úsilí zaměřeno právě na pečlivý výběr chův. Hlavní podmínkou pro přijetí chůvy je jednoznačně a v první řadě láska k dětem, chuť a radost z práce a komunikace s dětmi. V případě zájmu dětem zajistíme v rámci hlídání pravidelný pestrý program a aktivity, které mu pomohou v rozvoji a poznání. Sledujeme nové trendy ve výchově a přístupu k dětem, organizujeme pro naše chůvy tematická školení a setkání s odborníky z řad psychologů či pediatrů. Naše pečovatelky s dětmi navštěvují kurzy plavání, cvičení, zpívání, ale také například i Montessori dílny nebo kurzy vaření.

 1. PRVNÍ KONTAKT
  Naše služby si můžete nezávazně objednat online – vyplněním formuláře Potřebuji hlídání, odesláním stručné zprávy na info@beebi.cz, přes kontaktní formulář nebo telefonicky na čísle 778 528 166.
 2. DEFINICE POŽADAVKŮ NA CHŮVU
  Na začátku naší spolupráce Vám pomůžeme definovat požadavky na vhodnou pečovatelku do Vaší rodiny, obdržíte od nás základní informace o spolupráci a konkrétní cenovou nabídku.
 3. VÝBĚR VHODNÉ KANDIDÁTKY
  Po odsouhlasení všech požadavků a nabídky Vám začneme zasílat profily vhodných kandidátek. Vy nám naopak zašlete ty chůvy, se kterými se budete chtít osobně setkat.
 4. OSOBNÍ PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTEK
  Pečovatelky Vám osobně představíme. Z našich zkušeností doporučujeme, aby první setkání chůvy s rodinou proběhlo pokud možno přímo v místě hlídání.
 5. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  V případě, že se dohodneme na spolupráci, uzavřeme Smlouvu o poskytování služeb v oblasti péče o dítě se všemi náležitostmi, včetně Zdravotního dotazníku dětí, který slouží k předání důležitých informací o zdravotním stavu dítěte.
 6. ZPĚTNÁ VAZBA
  V případě zájmu Vám chůva bude v rámci každého hlídání vyplňovat Denní report, ve kterém se dozvíte všechny podstatné informace o průběhu dne, jako je například informace o spánku, o programu a aktivitách s Vašim dítětem apod. Zpětná vazba je důležitá také pro nás. Rodičů se pravidelně dotazujeme, zdali vše probíhá podle jejich představ. Jsme otevřeni kritice či podnětům na jakoukoliv změnu.

Poskytované služby

 • Pravidelné i jednorázové hlídání dětí 24 hodin denně
 • Zprostředkování hlídání dětí pro dlouhodobé potřeby rodiny
 • Hlídání dětí s komunikací v angličtině, němčině, francouzštině či ruštině
 • Vyzvedávání dětí ze školek / jeslí
 • Doprovod dětí do zájmových kroužků
 • Doučování školní látky včetně cizího jazyka
 • Hlídání dětí na společenských akcích, v hotelech či v dětských koutcích
 • Mobilní dětské koutky
 • Organizace dětských oslav

V případě, že využijete jednorázového či pravidelného hlídání, chůva, která dochází do Vaší rodiny, je v pracovním poměru se společností beebi s.r.o. a společnost chůvu i vyplácí. S beebi tedy uzavíráte Smlouvu o poskytování služeb v oblasti péče o dítě a hradíte hodinovou sazbu dle ceníku.

Pokud potřebujete chůvu na plnou pracovní dobu, můžete využít zprostředkování chůvy, kdy Vám na základě Vašich požadavků doporučíme a vybereme chůvu, která pak vstupuje do pracovního vztahu přímo s Vámi, tj. rodina definuje pravidla včetně finančního ohodnocení, které sama chůvě vyplácí. Se společností beebi s.r.o. uzavíráte Zprostředkovatelskou smlouvu a hradíte pouze jednorázový poplatek za zprostředkování.

Nabízíme zajištění vybavení dětských koutků na firemních i soukromých akcích včetně organizace dětských či jiných tematických oslav.

Naše služby v této oblasti zahrnují:

 • Kompletní vybavení dětského koutku včetně nábytku, hraček a dekorací
 • Návrh a realizace programu na klíč včetně dětských soutěží a aktivit dle věku dětí
 • Organizace dětských oslav, tedy od pozvánky až k samotné akci
 • Zajištění kvalifikovaného personálu na akcích včetně komunikace v cizím jazyce

Naše chůvy

Láska k dětem, přizpůsobení se dětskému světu, chuť a radost z komunikace a práce s dětmi – to jsou slova, která nejvíce charakterizují naše chůvy a jejich vztah k dětem. Výběru pečovatelek věnujeme velkou pozornost. Preferujeme dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře a respektu. Jsme si vědomi, že právě chůvy primárně zajišťují a realizují službu hlídání dětí u klientů, a proto nám záleží, aby byly v rámci spolupráce spokojené i ony. Chůva, která se bude starat o Vaše dítě, musí být především zkušená a zodpovědná, stejně jako rozhodná v nepříznivých situacích. Musí být kreativní, aby uměla Vaše dítě zabavit i v deštivých dnech či nemoci a především musí být citlivá k jeho osobnosti a režimu celé rodiny. V neposlední řadě musí být dítěti správným vzorem do dalšího života.

Přednostně přijímáme dívky a ženy se zdravotnickým či pedagogickým vzděláním a námi osobně prověřenými zkušenostmi s hlídáním dětí u předchozích rodin. Naše chůvy řádně školíme, pravidelně také absolvují zdravotnické kurzy základů první pomoci a další odborná setkání zaměřená na rozvoj a výchovu dětí.

Milujete trávit čas s dětmi? Máte prokazatelné zkušenosti s hlídáním dětí a vzdělání z oblasti zdravotnictví, školství či sociální péče? Pak neváhejte vyplnit následující formulář:

Klademe velký důraz na dodržování režimu rodiny, zajištění všech požadavků rodičů v rámci péče o jejich dítě a v neposlední řadě na respektování soukromí rodiny a všech blízkých.

Náplň práce chův je různorodá a zahrnuje celodenní péči o dítě, především:

 • Příprava a podání stravy dítěti
 • Aktivity pro pobyt doma i venku
 • Podání léků a péče o nemocné děti
 • Budování standardních návyků - hygiena, oblékání, stolování, spánek, úklid
 • Podpora samostatnosti a sebedůvěry dítěte
 • Logopedický a motorický rozvoj
 • Všestranný rozvoj dítěte – kultura, hudba, sport
 • Návštěvy pediatra
 • Doprovod do kroužků, vyzvednutí z jeslí a školek
 • Doprovod na dovolenou či víkendové pobyty

Od všech pečovatelek vždy požadujeme:

 • Doklad o bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů)
 • Doklad o dosaženém vzdělání či potvrzení o studiu
 • Reference na hlídání dětí z předchozích rodin či zaměstnavatelů
 • Lékařské potvrzení o výborném zdravotním stavu
 • Povinné absolvování zdravotnického kurzu první pomoci u dětí
 • Potvrzení o absolvování odborných kurzů a školení zaměřených na rozvoj dětí

Milujete trávit čas s dětmi? Cítíte se náročnou práci chůvy? Pak prosím vyplňte následující formulář:

Zde pro ukázku naše chůvy včetně jejich krátkého profilu. Neuvádíme zde kompletní portfolio našich chův.

— 22 let —

— VZDĚLÁNÍ —
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Pedagogika.

— JAZYKOVÁ VYBAVENOST —
slovensky (mateřský jazyk) česky, anglicky, německy – aktivně

— ZÁLIBY —
jezdectví – koně, fitness, běh, plavání, hudba

— PRAXE S DĚTMI —
Praxe s dětmi 3 roky. Hlídání dětí od narození (denní i noční péče) pro české i zahraniční klienty. Hlídání sourozenců, vyzvedávání škola/školka a doprovod na kroužky. Hlídání v dětských koutcích (angličtina, němčina). Dětská animátorka. Instruktorka jízd pro děti na koni a pony. Zkušenosti s hlídáním znevýhodněných dětí (ADHD, dětský autismus, Downův syndrom). Asistentka terapeuta v Aut-centru Praha. Hipoterapie.

— PROČ DĚTI? —
Práce s dětmi je pro mě fascinující a to ze dvou primárních důvodů. Prvním je jejich upřímná a čistá láska, které se u nich člověk dočká, pokud jim dá kus svého srdce. A druhým důvodem je jejich upřímnost a otevřenost.

— 20 let —

— VZDĚLÁNÍ —
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, obor Finanční matematika. Kurz Pedagogické minimum pro pedagogy volného času.

— JAZYKOVÁ VYBAVENOST —
česky (mateřský jazyk), anglicky - aktivně

— ZÁLIBY —
fitness, běh, hudba, literatura, psychologie, tanec

— PRAXE S DĚTMI —
Praxe s dětmi 2 roky. Hlídání dětí od 3. měsíců (denní i noční péče) pro české i zahraniční klienty. Hlídání sourozenců, vyzvedávání škola/školka a doprovod do kroužků. Hlídání v dětských koutcích (angličtina). Trenérka tance dětské a juniorské kategorie. Trenérské kurzy správných cviků pro děti a vývoje dětského těla. Oddílová vedoucí na dětských táborech. Montessori pedagogika. Zkušenosti s hlídáním postižených dětí (ADHD, dětský autismus, poruchy příjmu potravy). Umělecké aktivity (flétna, zpěv, housle). Doučování – matematika, angličtina.

— PROČ DĚTI? —
Od malička mám pozitivní vztah k dětem a při každé příležitosti se jimi ráda obklopuji. Baví mě pozorovat vývoj dětí, který je patrný každým dnem. Chvíle strávené s dětmi ve mně dokážou vyvolat pocity radosti a duševního klidu.

— 21 let —

— VZDĚLÁNÍ —
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Sociální práce. Kurz Bazální stimulace. Český znakový jazyk (II. modul).

— JAZYKOVÁ VYBAVENOST —
česky (mateřský jazyk) anglicky - aktivně

— ZÁLIBY —
znakový jazyk, psychologie, odborná literatura (autismus, psychoterapie), turistika

— PRAXE S DĚTMI —
Praxe s dětmi 3 roky. Hlídání dětí od narození (denní i noční péče), práce pro české i zahraniční rodiny. Vyzvedávání škola/školka a doprovod kroužky. Praxe s postiženými dětmi - asistentka v APLA (dětský autismus, Aspergerův syndrom, ADHD). Ošetřovatelka v hospici (více než 1000 hodin ošetřovatelské praxe v paliativní péči). Lekce předškolní angličtiny.

— PROČ DĚTI? —
Který jiný svět je krásnější, než ten dětský plný her, fantazií a upřímnosti, nápadů. Nejvíce mě baví se s dětmi smát – mají totiž takový specifický, otevřený a krásný humor na rozdíl od dospělých.

— 25 let —

— VZDĚLÁNÍ —
Jihočeská univerzita České Budějovice, Pedagogická fakulta, specializace Německý jazyk a Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ. Kurz Logopedický asistent a Asistent pedagoga a pedagog volného času.

— JAZYKOVÁ VYBAVENOST —
česky (mateřský jazyk), německy - aktivně

— ZÁLIBY —
divadlo, hudba, sport, četba, letní tábory

— PRAXE S DĚTMI —
Praxe s dětmi 5 let. Hlídání dětí od narození (denní i noční péče) pro české i zahraniční klienty. Hlídání sourozenců, vyzvedávání škola/školka a doprovod do kroužků. Vedoucí na dětských táborech. Zkušenosti s hlídáním postižených dětí (sluchové postižení, lehké mentální postižení).

— PROČ DĚTI? —
Práce s dětmi mne velmi baví a naplňuje. Navíc, bych se ráda stala učitelkou, takže je to pro mne zároveň velmi užitečná zkušenost a praxe pro mou budoucí profesi.

— 24 let —

— VZDĚLÁNÍ —
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Psychologie a speciální pedagogika.

— JAZYKOVÁ VYBAVENOST —
česky (mateřský jazyk) anglicky, francouzsky – aktivně

— ZÁLIBY —
pobyt v přírodě, poslech hudby ale i zpěv, výtvarná činnost, sport – jízda na kole, turistika, plavání

— PRAXE S DĚTMI —
Praxe s dětmi 3 roky od narození, hlídání pro české i zahraniční rodiny. Celodenní péče, hlídání sourozenců. Zkušenost se znevýhodněnými dětmi (autismus, epilepsie, mentální retardace), práce se skupinou dětí ale i individuální hlídání dětí. Práce vychovatelky a osobní asistentky dítěte s ADHD v mateřské školce. Asistence na kroužku grafomotoriky.

— PROČ DĚTI? —
Práce s dětmi mě naplňuje, ráda sleduji jejich pokroky a radost z nového poznání, baví mě nořit se do jejich světa a zkoumat, jak vidí ten svět nás dospělých.

— 23 let —

— VZDĚLÁNÍ —
SŠ informatiky a cestovního ruchu, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

— JAZYKOVÁ VYBAVENOST —
česky (mateřský jazyk), anglicky - komunikativně

— ZÁLIBY —
klavír, latinskoamerické tance, zpěv

— PRAXE S DĚTMI —
Praxe s dětmi 3 roky. Hlídání dětí od narození (denní i noční péče). Hlídání sourozenců, vyzvedávání škola/školka a doprovod do kroužků. Učitelka v MŠ (děti od 2 do 6 let). Získala ocenění Křesadlo (2008) pro dobrovolníky, kteří se nezištně zapojují do práce prospěšné pro ostatní. Vedení tanečního kroužku pro nejmenší. Lektorka na dětských letních táborech.

— PROČ DĚTI? —
Protože děti mi dodávají energii a naplňují mé dny dobrou náladou a optimismem. Mám ráda dětský smích. Upřímnost, fantazie a rozzářené dětské oči z běžných okamžiků je to, proč práce s dětmi pro mě není jen práce, ale příjemně a efektivně naplněný čas.

— 23 let —

— VZDĚLÁNÍ —
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství.

— JAZYKOVÁ VYBAVENOST —
slovensky (mateřský jazyk) anglicky, německy – aktivně

— ZÁLIBY —
studium medicíny, četba, děti

— PRAXE S DĚTMI —
Praxe s dětmi 3 roky. Hlídání dětí od narození (denní i noční péče). Vyzvedávání škola/školka a doprovod. Au-pair v Anglii (hlídání sourozenců). Dvouměsíční pobyt v USA na dětském letním táboře.

— PROČ DĚTI? —
Deti mám rada, od malička mám k nim dobry vzťah. Ted študujem medicínu a prave v buducnosti by som sa chcela stat pediatrickou, pretože práca s deťmi ma baví a naplňa.

— 38 let —

— VZDĚLÁNÍ —
SŠ technicko-administrativní, Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních sužbách zaměřený na péči o děti.

— JAZYKOVÁ VYBAVENOST —
česky (mateřský jazyk), anglicky - komunikativně

— ZÁLIBY —
děti, sport, turistika, zpěv

— PRAXE S DĚTMI —
Praxe s dětmi více než 10 let. Maminka 2 dívek. Hlídání dětí od narození (denní i noční péče). Vyzvedávání škola/školka a doprovod kroužky. Učitelka v soukromé MŠ.

— PROČ DĚTI? —
Péče o děti mne velmi naplňuje, už od malička jsem si ráda s dětmi hrála, vymýšlela různé zábavné aktivity. Mám upřímnou radost, když můžu děti něco naučit a ony mne. Nejvíc šťastná se cítím, když jsou se mnou děti rády a smějí se, a nechtějí mne pustit domů:) Myslím, že děti, jak mé, tak i ty, o které pečuji, jsou smyslem mého života.

Reference

S Romanem jsme velmi spokojeni. Náš osmnáctiměsíční Nikolásek, který se svým velkým parťákem tráví jeden až dva dny v týdnu, ostatně taky. Už spolu prochodili po procházkách nejedno dopoledne – tu jdou zamávat vlakům, nebo prozkoumávají dětské hřiště, pouští draka, anebo se jen tak prochází naší ulicí a pozorují kočky, pejsky či letadla. A neustále si něco povídají. Po příchodu domů pak Roman Nikoláska nakrmí a uloží do postýlky, kde malý vždy spokojeně oddychuje a vstřebává všechny zážitky. Pak spolu muzicírují, skládají kostky, no prostě podnikají spoustu věcí, které náš klouček miluje. Roman je laskavý, spolehlivý, kamarádský a mimořádně trpělivý. A pokud jde o péči o dítě? Roman toho umí víc než já. Já totiž Nikoláska ve stoje nepřebalím!

Martina, Praha – východ

Radka mě i děti učarovala na první pohled. Už při představení jsem věděla, že ona je ta pravá osoba, která bude s dětmi trávit skvělý čas. Je milá, zábavná, velice komunikativní a živelná. A tato kombinace mým dvou klukům, hravým rošťákům, naprosto vyhovuje. A nejen to, ihned od začátku ve mně, svými zdravými názory a zodpovědnými dotazy, vyvolala naprostý pocit jistoty a bezpečí. A co je skvělé? Mluví na děti anglicky. Toto bylo mým hlavním požadavkem a musím uznat, že se toho Radka zhostila naprosto úžasně. Nedávno jsem je při příchodu domů našla všechny 3 hrající si s mašinkami, poskakující, výskající a vykřikující anglická slovíčka. A to Radka umí i německy. Radko, díky!

Dana, Praha - východ

My family and I were just visiting Prague and asked our hotel concierge to help us with a babysitter for our children 8 and 10 years old. He recommended the agency BEEBI services and they sent us Radka. As soon as she arrived we knew our kids would have a great day! We had asked her if she could take the kids to the zoo and when she got to our hotel (she arrived early) she was already organized with entry ticket prices for the zoo and for the bus. Her English was excellent and I could tell right away that she was an expert at dealing with kids. She had my children relaxed, laughing and ready to go within 5 minutes. She sent us pictures of our kids throughout the evening and updates so that we weren't worried. The kids had so much fun we called the agency and requested her again for a second night! In fact we were so impressed with her professionalism, sense of responsibility, attitude and enthusiasm that we offered her a full time job as our Nanny in Canada!! I would recommend Radka Černa 100 percent to anyone with children, we feel lucky as a family to have met her and and my kids are still asking about when they get to see her again!

Sabrina from Canada

Iveta u nás pracovala přibližně půl roku v rozsahu cca 30-40h měsíčně, kdy pečovala o našeho 2letého syna. Pro mně je “lakmusovým papírkem” spokojenosti s chůvou reakce Adamka, který se na Ivetu často ptá, chce si s ní telefonovat a skáče radostí, kdykoliv se u nás objeví. Mohu tak s klidem odejít a dělat to, co potřebuji, nebo si užít čas pro sebe, aniž bych se musela trápit myšlenkami na to, jak se asi daří mému jedinému dítěti. Dnes je naše potřeba chůvy menší, syn začal navštěvovat školku, přesto občas Ivetu využíváme ve večerních hodinách nebo o víkendech. Byla s námi na dovolené v zahraničí, což podstatně zvýšilo kvalitu našeho tamního pobytu. S Ivetou se mi komunikuje velmi dobře, je vstřícná a empatická.

Alica, Praha 8

Beebi musím jen doporučit. Slečna, která měla hlídat našeho 5ti letého syna, hlídání na poslední chvíli odvolala. Protože jsem nikdy hlídání přes agenturu nezkusila, fakt, že jsem kontaktovala Beebi byl pro mě mírně adrenalinový. Neměla jsem čas si žádnou chůvu prohlédnout, popovídat si a podle toho se rozhodnout. Svou důvěru jsem maximálně vložila do rukou Jany Jež. V 5 hodin (přesně na čas) dorazila paní Olga. Sebevědomá paní (v dobrém slova smyslu), která šla rovnou k našemu stydícímu se synovi a udolala ho povídáním. Syn úplně zapomněl, že je to cizí paní a že jdeme s manželem pryč. Paní Olga byla velice příjemná, měla otázky k věci, které mě velice mile překvapily. Odepisovala na moje nervózní zprávy, a když jsme s manželem dorazili domů, dostali jsme report. JSEM NADŠENÁ A VŠEM JEN DOPORUČUJI! Beebi děkuji - konkrétně Janě za rychlou akci a paní Olze za skvělou péči o mého syna, který byl taky nadšený.

Katka, Praha - východ

S Monikou jsme absolutně spokojení. Vždy dokáže našeho syna Danielka (3,5 roku) úžasně zabavit, stejně jako zvládnout péči o něj, i když je nemocný. Vymýšlí neustále nové aktivity a hry, jezdí na výlety a Daník se na ni vždy velmi těší. Monika je velmi zodpovědná, skvěle se s ní komunikuje a vždy se maximálně snaží vycházet vstříc našim časovým požadavkům, prostě skvělá chůva a kamarádka pro našeho syna.

Jana, Praha 10

Chtěla bych Vám mnohokrát poděkovat za chůvu Martinu. Do 8mi měsíců naší Magdalenky jsem využívala jednu chůvu na základě vlastního výběru, se kterou jsem se bohužel musela rozloučit, neboť jí nevyhovovalo, že Madlenka už nechce jen ležet a spinkat. Martina je můj (resp. Madlenky) poklad:). Upřímně takovéto hlídání dítěte jsem nezažila ani u našich babiček. Martina Madlenku rozvíjí doslova na každém kroku. Ráno si ji přebírá, jakmile začne při „předání“ plakat, ihned ji zabaví. Zkouší s ní nové jídlo, chodí spolu i dvakrát denně ven a upřímně, díky Martině začala Madlenka lézt, protože jí hračky vždy o trošku posune, aby musela ve svém úžasném umění pokročit. Když jsem doma ve svém pracovním koutku, slyším jejich každé slovo kdy s Madlenkou láskyplně promlouvá a i když je dcerka nějaké dny nenaložená nebo nemocná, pochová ji, uklidní, pomazlí, ale co je hlavní zabaví ji a Madlenka za celý den nestihne ani zakňourat. A to se i mně doma s dvěma dalšími dětmi ne vždy zadaří! Jsem Vám za Martinu neskutečně vděčná a děkuju!

Pavla, Praha 4

Paní Jarka se starala o naši Valentinku od 10. měsíce. Valentinka si na ni téměř okamžitě zvykla. Jarka viděla společně s námi první krůčky a první slova naší dcery a troufnu si tvrdit, že sdílí minimálně stejnou radost ze všech pokroků Valentinky jako my. Jarka je neuveřitelně aktivní a životaplný člověk, který svoji energii předává dál, miluje děti a čas s nimi. Jarka je velmi zodpovědná, vždy je s ní skvělá domluva a snaží se nám vycházet vstříc, jak jen to je možné. Když se mi narodila dcera, nedovedla jsem si představit, že by měla chůvu, nyní si nedovedu představit, že bychom Jarku neměli.

Adéla, Praha 6

My family is very happy and beyond pleased with Beebi. We booked nanny services for our 1 year old son during the evenings, while we were in Prague staying at the Mandarin Oriental Hotel. From the moment I started communicating with Jana I felt safe and comfortable. Her communication is clear, very prompt and well organized. We had two nannies for our son, Pavlina and Tereza, who were with him on different nights. Both young ladies were professional, personable, sweet, kind and amazing with our son. We were able to truly enjoy our evenings out, and have time as a couple. Our son loved spending time with both Pavlina and Tereza, and they offered the best care for him. They both were early every day for the shifts, and were so great in communication with us, texting me back if I wanted to check up on our son at any time. Beebi was also able to accommodate last minute requests to time and date changes, which we are also grateful for. I am so happy we found the Beebi service and booked it during our holiday. I highly recommend both Beebi, and Pavlina and Tereza. Thank you again for making our stay so enjoyable and memorable. I cannot say enough good things about your services.

Jessica K., Canada

S Romanem jsme velmi spokojeni. Náš osmnáctiměsíční Nikolásek, který se svým velkým parťákem tráví jeden až dva dny v týdnu, ostatně taky. Už spolu prochodili po procházkách nejedno dopoledne – tu jdou zamávat vlakům, nebo prozkoumávají dětské hřiště, pouští draka, anebo se jen tak prochází naší ulicí a pozorují kočky, pejsky či letadla. A neustále si něco povídají J Po příchodu domů pak Roman Nikoláska nakrmí a uloží do postýlky, kde malý vždy spokojeně oddychuje a vstřebává všechny zážitky. Pak spolu muzicírují, skládají kostky, no prostě podnikají spoustu věcí, které náš klouček miluje. Roman je laskavý, spolehlivý, kamarádský a mimořádně trpělivý. A pokud jde o péči o dítě? Roman toho umí víc než já. Já totiž Nikoláska ve stoje nepřebalím!

Martina, Praha – východ

Radka mě i děti učarovala na první pohled. Už při představení jsem věděla, že ona je ta pravá osoba, která bude s dětmi trávit skvělý čas. Je milá, zábavná, velice komunikativní a živelná. A tato kombinace mým dvou klukům, hravým rošťákům, naprosto vyhovuje. A nejen to, ihned od začátku ve mně, svými zdravými názory a zodpovědnými dotazy, vyvolala naprostý pocit jistoty a bezpečí. A co je skvělé? Mluví na děti anglicky. Toto bylo mým hlavním požadavkem a musím uznat, že se toho Radka zhostila naprosto úžasně. Nedávno jsem je při příchodu domů našla všechny 3 hrající si s mašinkami, poskakující, výskající a vykřikující anglická slovíčka. A to Radka umí i německy. Radko, díky!

Dana, Praha - východ

My family and I were just visiting Prague and asked our hotel concierge to help us with a babysitter for our children 8 and 10 years old. He recommended the agency BEEBI services and they sent us Radka. As soon as she arrived we knew our kids would have a great day! We had asked her if she could take the kids to the zoo and when she got to our hotel (she arrived early) she was already organized with entry ticket prices for the zoo and for the bus. Her English was excellent and I could tell right away that she was an expert at dealing with kids. She had my children relaxed, laughing and ready to go within 5 minutes. She sent us pictures of our kids throughout the evening and updates so that we weren't worried. The kids had so much fun we called the agency and requested her again for a second night! In fact we were so impressed with her professionalism, sense of responsibility, attitude and enthusiasm that we offered her a full time job as our Nanny in Canada!! I would recommend Radka Černa 100 percent to anyone with children, we feel lucky as a family to have met her and and my kids are still asking about when they get to see her again!

Sabrina from Canada

Iveta u nás pracovala přibližně půl roku v rozsahu cca 30-40h měsíčně, kdy pečovala o našeho 2letého syna. Pro mně je “lakmusovým papírkem” spokojenosti s chůvou reakce Adamka, který se na Ivetu často ptá, chce si s ní telefonovat a skáče radostí, kdykoliv se u nás objeví. Mohu tak s klidem odejít a dělat to, co potřebuji, nebo si užít čas pro sebe, aniž bych se musela trápit myšlenkami na to, jak se asi daří mému jedinému dítěti. Dnes je naše potřeba chůvy menší, syn začal navštěvovat školku, přesto občas Ivetu využíváme ve večerních hodinách nebo o víkendech. Byla s námi na dovolené v zahraničí, což podstatně zvýšilo kvalitu našeho tamního pobytu. S Ivetou se mi komunikuje velmi dobře, je vstřícná a empatická.

Alica, Praha 8

Beebi musím jen doporučit. Slečna, která měla hlídat našeho 5ti letého syna, hlídání na poslední chvíli odvolala. Protože jsem nikdy hlídání přes agenturu nezkusila, fakt, že jsem kontaktovala Beebi byl pro mě mírně adrenalinový. Neměla jsem čas si žádnou chůvu prohlédnout, popovídat si a podle toho se rozhodnout. Svou důvěru jsem maximálně vložila do rukou Jany Jež. V 5 hodin (přesně na čas) dorazila paní Olga. Sebevědomá paní (v dobrém slova smyslu), která šla rovnou k našemu stydícímu se synovi a udolala ho povídáním. Syn úplně zapomněl, že je to cizí paní a že jdeme s manželem pryč. Paní Olga byla velice příjemná, měla otázky k věci, které mě velice mile překvapily. Odepisovala na moje nervózní zprávy, a když jsme s manželem dorazili domů, dostali jsme report. JSEM NADŠENÁ A VŠEM JEN DOPORUČUJI! Beebi děkuji - konkrétně Janě za rychlou akci a paní Olze za skvělou péči o mého syna, který byl taky nadšený.

Katka, Praha - východ

S Monikou jsme absolutně spokojení. Vždy dokáže našeho syna Danielka (3,5 roku) úžasně zabavit, stejně jako zvládnout péči o něj, i když je nemocný. Vymýšlí neustále nové aktivity a hry, jezdí na výlety a Daník se na ni vždy velmi těší. Monika je velmi zodpovědná, skvěle se s ní komunikuje a vždy se maximálně snaží vycházet vstříc našim časovým požadavkům, prostě skvělá chůva a kamarádka pro našeho syna.

Jana, Praha 10

Chtěla bych Vám mnohokrát poděkovat za chůvu Martinu. Do 8mi měsíců naší Magdalenky jsem využívala jednu chůvu na základě vlastního výběru, se kterou jsem se bohužel musela rozloučit, neboť jí nevyhovovalo, že Madlenka už nechce jen ležet a spinkat. Martina je můj (resp. Madlenky) poklad:). Upřímně takovéto hlídání dítěte jsem nezažila ani u našich babiček. Martina Madlenku rozvíjí doslova na každém kroku. Ráno si ji přebírá, jakmile začne při „předání“ plakat, ihned ji zabaví. Zkouší s ní nové jídlo, chodí spolu i dvakrát denně ven a upřímně, díky Martině začala Madlenka lézt, protože jí hračky vždy o trošku posune, aby musela ve svém úžasném umění pokročit. Když jsem doma ve svém pracovním koutku, slyším jejich každé slovo kdy s Madlenkou láskyplně promlouvá a i když je dcerka nějaké dny nenaložená nebo nemocná, pochová ji, uklidní, pomazlí, ale co je hlavní zabaví ji a Madlenka za celý den nestihne ani zakňourat. A to se i mně doma s dvěma dalšími dětmi ne vždy zadaří! Jsem Vám za Martinu neskutečně vděčná a děkuju!

Pavla, Praha 4

Paní Jarka se starala o naši Valentinku od 10. měsíce. Valentinka si na ni téměř okamžitě zvykla. Jarka viděla společně s námi první krůčky a první slova naší dcery a troufnu si tvrdit, že sdílí minimálně stejnou radost ze všech pokroků Valentinky jako my. Jarka je neuveřitelně aktivní a životaplný člověk, který svoji energii předává dál, miluje děti a čas s nimi. Jarka je velmi zodpovědná, vždy je s ní skvělá domluva a snaží se nám vycházet vstříc, jak jen to je možné. Když se mi narodila dcera, nedovedla jsem si představit, že by měla chůvu, nyní si nedovedu představit, že bychom Jarku neměli.

Adéla, Praha 6

My family is very happy and beyond pleased with Beebi. We booked nanny services for our 1 year old son during the evenings, while we were in Prague staying at the Mandarin Oriental Hotel. From the moment I started communicating with Jana I felt safe and comfortable. Her communication is clear, very prompt and well organized. We had two nannies for our son, Pavlina and Tereza, who were with him on different nights. Both young ladies were professional, personable, sweet, kind and amazing with our son. We were able to truly enjoy our evenings out, and have time as a couple. Our son loved spending time with both Pavlina and Tereza, and they offered the best care for him. They both were early every day for the shifts, and were so great in communication with us, texting me back if I wanted to check up on our son at any time. Beebi was also able to accommodate last minute requests to time and date changes, which we are also grateful for. I am so happy we found the Beebi service and booked it during our holiday. I highly recommend both Beebi, and Pavlina and Tereza. Thank you again for making our stay so enjoyable and memorable. I cannot say enough good things about your services.

Jessica K., Canada

Ceník poskytovaných služeb

PRAVIDELNÉ HLÍDÁNÍ
Minimálně 12 hodin měsíčně
 • příplatek za další dítě
  – 20 Kč –
 • příplatek za hlídání v cizím jazyce
  – 20 Kč –
 • příplatek za víkendy a svátky
  – 20 Kč –
 • příplatek za doučování a výuku
  – 20 Kč –
NEPRAVIDELNÉ HLÍDÁNÍ
Jednorázové či občasné hlídání
 • příplatek za další dítě
  – 30 Kč –
 • příplatek za hlídání v cizím jazyce
  – 30 Kč –
 • příplatek za víkendy a svátky
  – 30 Kč –
 • SOS hlídání
  (objednání do 8 hodin před začátkem)
  – 250 Kč –
HLÍDÁNÍ V DĚTSKÝCH KOUTCÍCH
1–3 děti, více dětí dohodou
 • mobilní dětský koutek dohodou
  – návrh dět. koutku včetně realizace –
 • organizace dětských oslav dohodou
  – kompletní zajištění akce od pozvánek až po party –
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ CHŮVY
Jednorázový poplatek
 • dlouhodobé zprostředkování chůvy do rodiny
 • cena dle individuálních požadavků rodiny

Cena / 1 hod. Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. Účtuje se každá započatá hodina (tolerance 10 min). Minimální účtovaná doba v rámci jednoho hlídání pro klienty hl. m. Prahy jsou 3 hodiny, pro mimopražské klienty 4 hodiny.

Ceny zahrnují dopravu v rámci hl. m. Prahy, v hůře dostupných lokalitách účtujeme dopravu dle dohody. V případě hlídání po 22. hodině prosíme rodiny, aby zajistily pečovatelce dopravu do místa bydliště (taxi) či přespání.

Hledáte nebo nabízíte hlídání dětí?

V případě, že máte zájem pouze o jednorázové hlídání či jiné služby, prosíme, kontaktujte nás přímo na info@beebi.cz nebo telefonu +420 778 528 166

Odeslání objednávkového formuláře je nezávazné.

Položky označené * jsou povinné.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
ADRESA HLÍDÁNÍ
DĚTI
TERMÍNY HLÍDÁNÍ
O BEEBI JSEM SE DOZVĚDĚL/A

Odesláním souhlasím se zpracováním a archivováním poskytnutých údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to pro účely zpracování a vyřízení žádosti.

Položky označené * jsou povinné.

Odeslání formuláře je nezávazné.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
ADRESA BYDLIŠTĚ
OSTATNÍ ÚDAJE
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
PREFERUJI HLÍDAT DĚTI VE VĚKU
ČASOVÉ MOŽNOSTI V RÁMCI HLÍDÁNÍ
O BEEBI JSEM SE DOZVĚDĚL/A

Odesláním souhlasím se zpracováním a archivováním poskytnutých údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to pro účely zpracování a vyřízení žádosti.

Kontaktujte nás

+420 778 528 166
info@beebi.cz
beebi, s.r.o.
Rižská 1492/2
102 00 Praha 10
IČ: 03354474
Sledujte nás také
na facebooku.
nebo nám napište prostřednictvím kontaktního formuláře:

Naši partneři

obraťte se s důvěrou
na naše partnery